Visjon og verdier

Follokirkens overordnede visjon er: "Nær Gud, nær mennesker". Kort fortalt betyr dette at vi ønsker å ha en levende relasjon til Jesus i våre egne liv og viderebringe denne relasjonen til menneskene vi møter. Vi vil også være varme og inkluderende medmennesker for personer i vår hverdag og vårt lokalmiljø. 

Kjerneverdiene som vi vil at skal prege menighetsfellesskapet vårt er levendeinkluderende og mangfoldig.

Vi har valgt å bryte ned visjonen i 3 deler; en for enkeltmennesket, en for menigheten og en større visjon:

 

LIVSVISJON FOR ENKELTMENNESKET

Vi vil se forandrede liv, og mennesker som reises opp gjennom å tro på Jesus. Vi vil leve nær Gud, og vokse i tro på og etterfølgelse av Jesus.

 

MENIGHETSVISJON

Vi vil være et levende, inkluderende og mangfoldig fellesskap. Vi vil leve nær hverandre og være medmennesker for andre i vårt lokalmiljø.


STØRRE VISJON

Vi vil se vekst i Guds rike, og arbeide for å multiplisere vårt kall, vår kultur og vårt menighetsfellesskap.

Nær Gud, nær mennesker

 

Visjon og verdier

Logoen vår er et omvendt trådløst Wi-Fi symbol som synliggjør at vi vil være i Guds nærhet. Fisken er et av de eldste symbolene for kristen tro, og representerer både det troende enkeltmennesket og det kristne fellesskapet. De 3 strekene kan både symbolisere Guds treenighet og våre 3 kjerneverdier; som er levende, inkluderende og mangfoldig. 

Powered by Cornerstone